OGRODY W CHMURACH, OGRODY NAD GŁOWĄ

Zielona ściana w Zurychu

Od maja 2012 roku Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone” (PSDZ) z Wrocławia oraz Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Zurychu (ZHAW) realizuje dwuletni projekt „Ogród nad głową - czyli szwajcarskie zielone dachy i żyjące ściany modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu”.

Kampania informacyjno-promocyjna obejmuje szereg materiałów, w tym broszurę prezentującą 10 najlepszych szwajcarskich i polskich praktyk w zakresie wykorzystania ogrodów na dachach i ścianach. Realizacje firmy Greenarte znalazły się w materiałach jako jedne z przykładów wykorzystania nowatorskich technologii.
Na początku roku 2013 zostanie także opublikowany podręcznik opisujący najlepsze praktyki szwajcarskie i polskie, sytuację branży ogrodów na dachach/ścianach w Szwajcarii i Polsce. Publikacja przybliży także wiedzę o ich projektowaniu, utrzymaniu oraz roli w pro klimatycznej strategii gmin i adaptacji do zmian klimatu. Niebawem książka będzie dostępna w wersji elektronicznej na stronie projektu.
 
MFO Park, Zurych
Nie bez znaczenia był także zorganizowany w ramach projektu wyjazd studyjny do Szwajcarii. Program wyjazdu obejmował szereg istniejących założeń dachów zielonych oraz żyjących ścian na terenie Zurychu, Bazylii oraz okolic. Podczas zorganizowanych obrad partnerzy projektu zwrócili uwagę na aspekty prawne i techniczne zastosowanych materiałów jak i rolę promocji zielonych dachów. Na wyjeździe poruszono także zagadnienia związane z możliwościami zakładania nowoczesnych rozwiązań ekologicznych w poszczególnych gminach. Uczestnicy projektu podkreślili znaczenie projektu Ogród nad głową, jako narzędzie pozwalające na informację oraz promocję zielonych dachów oraz żyjących ścian w Polsce. Z relacjami z wyjazdu studyjnego można zapoznać się na stronie projektu.
 
Szpital Universitecki Klinicum, Bazylea
Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Więcej informacji na stronie projektu: www.ogrodnadglowa.pl