Greenarte Zielone Ściany w walce ze smogiem

Greenarte i redukcja smogu

 

To prawda, że istnieje strategia, która może przyczynić się do łagodzenia zanieczyszczeń miejskiego powietrza, prawdą jest również to, że znamy inowacyjne rozwiązanie na ograniczenie smogu.

Jednym z największych problemów z jakimi zmaga się współczesny świat, w tym także Polska jest problem smogu. Smog czyli mieszanina dymu (z ang. Smoke) i mgły (z ang. Fog) powstaje w wyniku kumulacji zanieczyszczeń na określonym obszarze. Na występowanie smogu szczególnie narażone są miasta, w których obserwujemy występowanie Miejskiej Wyspy Ciepła. MWC jest zjawiskiem, które przypomina pułapkę zatrzymującą promieniowanie długo i krótkofalowe, a wyższa temperatura sprzyja akumulacji smogu [Dubicka i Szymanowski 2000, Giesel 2007, Heinz 2007, Kolb i Schwarz 1999]. Według przeprowadzonych badań przez Komisję Europejską, smog jest głównym powodem przedwczesnego umierania mieszkańców Polski.

Podstawowym problemem jest przede wszystkim zbyt mała świadomość  i zainteresowanie powagą sytuacji. Dlatego postanowiliśmy podjąć to wyzwanie i zawalczyć o czyste powietrze.

Jesteśmy grupą profesjonalistów tworzących  firmę Greenarte, która zajmuje się kompleksową realizacją ogrodów wertykalnych. Oferujemy zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne zielone ściany, jednakże chcielibyśmy przedstawić koncepcję wykorzystania zewnętrznych zielonych ścian jako  pomysł na walkę ze smogiem. Nasz innowacyjny system prezentuje  wiele korzyści: redukcję tlenku azotu aż o 20%, redukcję pyłu  PM₁₀ o 35%, a także spadek temperatury wokół ściany do 16°C (rys. 1). Zielona ściana magazynuje również 750l wody (100m²/24h),w procesie fotosyntezy produkuje tlen (155m² zielonej ściany zapewnia odpowiednią ilość tlenu dla jednej osoby na cały dzień). Nasza konstrukcja również absorbuje dwutlenek węgla i działa z dużą efektywnością. Wystarczy zaledwie 100m², które pochłonie 250kg CO₂ w ciągu roku – jest to wartośc porównywalna ze szpalerem drzew przyulicznych [Chakre 2006, Young i Johnson 2005].

Rys. 1. Rozkład dobowy średnich temperatur na powierzchni elewacji modelu retencyjnego Te(I), modelu ekonomicznego Te(II), modelu referencyjnego Te(III) oraz substratu St i filcu hydroponicznego Ft na wystawie południowej S na tle średniej temperatury powietrza Tp otrzymanych na podstawie wybranych ciepłych dni w okresie badań 2010-2012 [wyniki badań w ramach pracy doktorskiej - Kształtowanie się stosunków wodnych i termicznych w systemach zielonych ścian - Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu]

Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że jedynym elementem pozytywnie wpływającym na nasze środowisko jest zieleń. Jednak w środowisku miejskim nie zawsze istnieje możliwość sadzenia zieleni wysokiej ze względu na ograniczoną przestrzeń i infrastrukturę sieci podziemnej. Idealnym rozwiązaniem w tej sytuacji stanowią zielone ściany, których atutem jest bezpośredni kontakt ze źródłem zanieczyszczeń, a także możliwość dopasowania ich do każdej przestrzeni. Alan John Nicholas pod kierownictwem Dirk’a Wildeboer’a przeprowadził badania przedstawiające wpływ roślin na zanieczyszczenia  znajdujące się w powietrzu. Do  badań użyto pięciu gatunkow roślin: czyściec wełniasty (Stachys byzantine), turzyca ceglasta (Carex testacea), powój krzewiasty (Convolvulus cneorum), lawenda wąskolistna (Lavendula angustifolia) oraz bodziszek (Geranium sp.). Wynik przeprowadzonych badań był bardzo pozytywny. Wykazano bowiem, iż rośliny te są znakomitymi pochłaniaczami drobnego pyłu. Ukazano również ich podział ze względu na różnorodność kształtu i wielkości liści, a także poziom kutnerowatości (czyli zagęszczenia włosków) liści. Spośród wyróżnionych gatunków, to właśnie czyściec oraz powój krzewiasty uzyskały najlepsze wyniki.


W systemie Greenarte dostępne są także roślinny kwitnące

Niektóre systemy oferowane na rynku europejskim, pozornie mogące funkcjonować w naszym klimacie, niestety nie sprawdzą się ze względu na specyfikę naszych zim. Instalacje pochłaniające smog prezentowane jako ściany z żywym mchem de facto są zielonymi ścianami składającymi się w 90% z roślin ogrodowych. Ponieważ to odpowidni dobór gatunków odpowiada za redukcję zaniczyszeń w powietrzu. Z tego względu warto przede wszystkim zainwestować w system dostosowany i przebadany w naszych warunkach klimatycznych. Nie bez znaczenia jest także fakt dotyczący siedliska w jakim występuje mech w naturze. Jest to roślina runa leśnego, stanowiska cienistego. Z tego względu mech nie będzie funkcjonował w pełnym słońcu i wymaga zacienienia przez inne gatunki roślin. Naturalnie można w szczególnych warunkach wykonać pokrycie całkowite sciany w kępki mchu - chociażby w klimacie tropikalnym gdzie zrodził się pomysł wykorzystania mchów na ścianach - jednak taka ściana będzie instalacją techniczną, z widoczną konstrukcją bez walorów estetycznych.

Nasza firma działa na rynku krajowym od 7 lat. Przez pierwsze 5 lat nasz dyrektor techniczny dr inż. Daniel Skarżyński w ramach pracy doktorskiej prowadził badania roślin w klimacie Polski. Prowadzone badania jak i bogate doświadczenie czyni z nas profesjonalną firmę oferującą kompleksową realizację ogrodów wertykalnych. W swoich realizacjach używamy również roślin, które w londyńskich badaniach przetestował Alan John Nicholas, potwierdzając ich działanie. Niestety nie zawsze te rośliny, które dobrze znoszą klimat brytyjski lub niemiecki, dobrze sprawdzają się w klimacie polskim. Dlatego też, projektując nasze zielone ściany uwzględniamy także nasze wyniki badań jak i warunki klimatyczne. Na tej podstawie z całą pewnością możemy stwierdzić, że nasze zielone ściany mogą pomóc w walce ze smogiem. Używamy przede wszystkim roślin zimozielonych, które poza swoim pozytywnym działaniem na zanieczyszczenia, zapewniają również niesamowitych walorów estetycznych przez cały rok. Wykorzystywane przez nas gatunki to między innymi: trzmielina fortune’a ‘Emerald’n Gold’, kostrzewa sina, runianka japońska ‘Green Carpet’. Na naszych ścianach stosujemy również rośliny sezonowe pochłaniające szkodliwe substancje, jednym z przykładów może być włąśnie czyściec oraz tymianek.


Przykład zastosowania zielonych ścian w trudnych warunkach środowiskowych - torowisko w centrum Katowic

Autorzy: mgr inż. Kiara Mercało, mgr inż. Dagmara Mercało

Literatura:

Chakre O. 2006. Choice of eco-friendly trees in urban environment to mitige airborne particulate pollution. Jurnal of Human Ecology 20 (2), 135-138
Dubicka M., Szymanowski M., 2000. Struktura miejskiej wyspy ciepła i jej związek z warunkami pogodowymi i urbanistycznymi Wrocławia, Wrocław
Giesel D., 2007: Mit Dachbegrünungen den Regen managen. Fachforum für ökologische Architektur. Agsn Internet, s. 1 – 4.
Heinz H., 2007: Stadtklima – ein unausweichliches Phänomen? Stadt + Grün 2, s. 41 -48. 
Kolb W., Schwarz T., 1999: Dachbegrünung intensiv und extensiv. Stuttgart 1999
Young K., Johnson T. 2005. The value of street trees. In Adelaide: Nature of a City. (Eds C. Daniels and C. Tait). s-377-403. BioCity, South Australia